wrz 132012
 
CoCreation Badania rynku budowlanego

Pracownia coCreation Sylwia Prośniewska, badanie i analiza rynku, consulting w sektorze Buisness to Buisness .

Doświadczenie badawcze i świadomość biznesowa oraz duża wiedza analityczna powodują, że wykorzystujemy kombinację informacji oraz znajomość trendów rynkowych, aby pomóc Twojej firmie dokonać przejścia od danych do wyników.Efektem wspólnych prac będzie nie tylko raport z badania, ale też odniesienie do:

wyników panujących na rynku w danej branży, raporcie Dyrektora Finansowego, czy danych otrzymywanych z regionu od Przedstawiciela Handlowego.