Lip 302021
 

Zlokalizowana w Bielsku-Białej Kancelaria Biegłych Rewidentów wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców zainteresowanych kompleksową obsługą księgową. Oprócz prowadzenia ksiąg rachunkowych sporządza listy płac, rozliczenia z ZUS a także przygotowuje raporty okresowe. Oferuje fachowe doradztwo w zakresie podatków a także rachunkowości. Opracowuje instrukcje obiegu dokumentów, inwentaryzacyjne a także inne. Nadzoruje prawidłowość rozliczeń z budżetem. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi. Prowadzi szkolenia dla firm na temat zmian w przepisach podatkowych. Biuro rachunkowe Book-Keeper świadczy też usługi audytorskie. Bada sprawozdania finansowe a także przeglądy śródroczne. Zajmuje się audytorską obsługą przekształceń a także fuzji spółek osobowych a także kapitałowych. Zapewnia staranną a także terminową realizację każdego zlecenia.