sty 282013
 
Pomiary elektryczne instalacji elektrycznych

Podstawowe pomiary elektryczne mają za zdanie przede wszystkim sprawdzenie stanu przewodów elektrycznych

Bardzo ważne dla stanu przewodów jest ich prawidłowe poprowadzenie. Instalacje wykonuje się najczęściej w rurkach ochronnych za­równo na tynku, jak i pod tynkiem. W nowych budynkach kucie bruzd i układanie rurek wykonuje się przed otynkowaniem. Dla ochrony rurek przed szkodliwym działaniem zaprawy murarskiej powleka się je lakierem asfaltowym przed ułożeniem w bruzdach i po ułożeniu. Przewody wciąga się do rurek po wyschnięciu zaprawy murarskiej. Rurki mają na celu ochronę przewodów. Sto­suje się przeważnie rurki izolacyjne płaszczowe zwane bergmanowskimi. W części zewnętrznej mają one warstwę izolacyjną w postaci papieru nasyconego, pokrytą od zewnątrz cienkim płasz­czem metalowym. W miejscach, gdzie rozgałęziają się przewody i zbiega się kilka rurek, ustawia się tzw puszki odgałęźne o wy­miarach dostosowanych do wymiarów rurek. Oprócz puszek odgałęźnych na dłuższych odcinkach instalacji stosuje się tzw puszki przelotowe, które umożliwiają kontrolę stanu przewodów albo ewentualną ich wymianę lub wygodniejszą konserwację. Do instalacji wykonywanej takimi przewodami stosuje się specjalne puszki i łącz­niki.

Wszelkie instalacje i urządzenia elektryczne muszą być wyko­nywane zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskich Norm Elektrycznych i poddawane cyklicznym pomiarom elektrycznym opisanym na stronie, w którym można znaleźć wszystkie potrzebne informacje na ten temat.


Ocena: 4/5 (1 głosów)  


Szczegóły wpisu:


Odwiedziny botów:
  • googlebot: 43 (ostatnio: 25.11.2022 07:39:10)

Podlinkuj wpis: