lut 242013
 
Napędy stosowane w maszynach do produkcji lodów

Mając do czynienia z maszynami do produkcji lodów o napędzie mechanicznym, trzeba zapoznać się z określeniem napędu. Napędem nazywa się urządzenie służące do przenoszenia ruchu z silnika na maszynę roboczą. W każdym urządzeniu napędzającym wyróżnia się pew­ne elementy, które decydują bezpośrednio o charakterze i wielkości przenoszonego ruchu. Zespół tych elementów nazywa się przekładnią. Przekładnie są to np. koła pasowe połączone pasem; zazębiające się dwa koła zębate. Zależnie od kształtu kół mogą to być przekładnie czołowe, stożkowe lub ślimakowe. Przekładnie pasową i zębatą.

Element przekładni zwany napędzającym przekazuje ruch sil­nika elementowi napędzanemu.

Stosunek ilości obrotów koła napędzanego do ilości obrotów koła napędzającego nazywa się przełożeniem przekładni.

Prawie wszystkie maszyny gastronomiczne podstawowe pracują poprzez wytwarzanie ciepła i z małymi wyjątkami zaliczane są do maszyn wytwórczych.

Różnorodność rozwiązań konstrukcyjnych maszyn gastronomicz­nych skłoniła Zjednoczenie wiodące w tej branży do uporządko­wania tego odcinka produkcji. I tak, jak w maszynach i urządze­niach chłodniczych, również na odcinku produkcji maszyn ga­stronomicznych wprowadzono produkcję zunifikowaną.

Unifikacja maszyn gastronomicznych takich jak choćby maszyny do produkcji lodów objęła gabaryty maszyn oraz zespoły tnące, co stanowi 16 maszyn, w tym wszystkie ma­szyny podstawowe i uzupełniające. Nie obejmuje ona natomiast maszyn specjalistycznych, a z maszyn różnych — tylko bemary. Unifikacja powstaje w miarę rozwoju produkcji, a ma na celu m.in. zorientowanie się w wielkości powierzchni potrzebnej do zainstalowania zakupionej maszyny i zaprojektowania zaplecza zakładu.

Kolejną grupę stanowią kotły warzelne dla przemysłu gastronomicznego, które były kiedyś wytwarzane przez Łódzkie Zakłady Metalowe. Zakład ten był zgrupowany w Zjednoczeniu Przedsiębiorstw Produkcji Maszyn i Urządzeń Handlowych Ministerstwa Handlu Wewnętrznego. Zakład produ­kuje kilka typów kotłów, o różnym systemie nagrzewania, prze­znaczonych dla różnego rodzaju i różnej kategorii zakładów ga­stronomicznych.

Kolejna grupa to zespól kociołków uchylnych. Zespół ten składa się z trzech kociołków po 30 1 każdy. Jest on przeznaczony do szybkiego, jednoczesnego gotowania trzech rodzajów potraw w niewielkich ilościach. Przeważnie są one stosowane w zakładach dietetycznych lub w zakładach ogól­nych — do przyrządzania sosów.

Zestaw kociołków, wykonanych z nierdzewnej stali, jest umiesz­czony nad stołem, który jest jak gdyby podstawą, na specjalnych nóżkach (krzyżakach), które umożliwiają przechylenie każdego kotła o 90°, tzn. do poziomu. Krzyżaki te umożliwiają doprowa­dzenie pary ogrzewającej kociołki oraz odprowadzenie skroplin

Krzyżak jest wykonany z trzech odcinków rur, przyspawanych jeden na przedłużeniu drugiego do odcinka trzeciego, prostopadle do jego osi. Do odcinka trzeciego jest przyspawana pozioma rura krzyżaka, która leży w płaszczyźnie prostopadłej do trzech od­cinków rur i jest połączona gwintem z nasadą kotła.


Ocena: 4/5 (1 głosów)  


Szczegóły wpisu:


Odwiedziny botów:
  • googlebot: 31 (ostatnio: 27.09.2020 05:22:36)

Podlinkuj wpis: