Maj 022021
 

Mediator zielona góra to bezstronna osoba, która pomaga skonfliktowanym stronom w spokojnym przedstawieniu własnych racji i oczekiwań, a następnie w wypracowaniu rozwiązania, jakie zadowoli dowolną ze stron. Zadaniem mediatora jest pomoc w skoncentrowaniu się na kłopotach, a w konsekwencji – w ich rozwiązaniu.Do mediatora warto zgłosić się zwłaszcza wówczas, jeśli strony nie tylko nie potrafią rozwiązać zaistniałego konfliktu, ale z trudem przychodzi im nawet rozmowa i negocjacje. Skorzystanie z pomocy mediatora możliwe jest przed rozpoczęciem procesu sądowego. Mediacja może z powodzeniem zastąpić postępowanie sądowe. Porozumienie, osiągnięte z pomocą mediatora, wymagać będzie jedynie zatwierdzenia przez sąd.Jedna ze stron konfliktu może zachęcić do mediacji drugą stronę. Pokłócone strony mogą dodatkowo pozostać skierowane do mediatora na pewnym etapie toczącego się już postępowania sądowego.